2 nyuddannede maskiningeniører

Så er der blevet uddannet et par maskiningeniører!Der tænkes store tanker!!

Her fra KAMI og COTECH skal der lyde et stort tillykke til Christian og Rasmus!
Den 18-01-2018 var de 2 herrer til afsluttende eksamen og forsvare deres afgangsprojekt …
Afgangsprojektet omhandlede en opdatering / videreudvikling af en komplet maskine som KAMI har leveret tidligere (en systemleverance indeholdende stål, el og hydraulik).

Christian har været i praktik som maskiningeniør ved COTECH primo 2016, og efter sommerferien har den stået på afgangsprojekt!

Prototype, skala 1;10

Afgangsprojektet gik rigtigt fint – og som det ses på billederne var der også lidt ”virkelighed” i projektet. Christian har i praktikperioden svejset lidt, så udover at projektet har indeholdt konstruktion, beregning og alverdens dokumentation blev eksamen spicet op med en prototype i størrelsen 1:10
Vores kvalitetsafdeling har kontrolleret dimensionerne – og den er go´ nok – den ligner det på tegningerne – og målestoksforholdet passer! 🙂

Vi glæder os over at være med til at uddanne fremtidens medarbejdere – og det bliver spændende at følge Christian og Rasmus fremadrettet!

God vind skal det lyde fra KAMI og COTECH!