Vælg en side

KAMI & COTECH ønsker et rigtig godt nytår!

Rigtigt godt nytår til alle fra KAMI & COTECH!

Her i den første uge af 2021 vil vi rigtigt gerne ønske godt nytår!

Forhåbentligt har alle haft en god og rolig juleferie, og er helt klar til at tage hul på sæson 2021.

Vi går nu mod lysere tider – og inden vi ser os om ja så har vi jo haft mere lys i 2 uger – så det går den rigtige vej! Så med ønsket om et godt nytår vil vi lige ridse det forgangne 2020 op – i overskrifter.

Socialt ansvar

I løbet af 2020 er vi blevet medlem af ”Code of Care” – www.codeofcare.dk – hvor vi skal se om vi kan hjælpe udfordrede i gang i job. KAMI tager allerede et socialt ansvar, blandt andet via fleksjobordningen, men vi vil gerne gøre endnu mere for at sikre sammenhængskraft i samfundet der omgiver os. Som virksomhed vil vi følge projektet og se hvad vi kan byde ind med, og forhåbentligt kan vi hjælpe nogle i gang igen! Det bliver spændende at se hvad der kan komme ud af dette initiativ, som er et samarbejde mellem lokale virksomheder, Erhvervsrådet, Vores Faaborg & Egn og Faaborg-Midtfyn Kommune.

Fremtidens lærlinge / medarbejdere?

KAMI og COTECH er udover ”Code of Care” gået med i ” Erhvervsrygsækken” der er et samarbejde mellem erhvervslivet og Faaborg Midtfyn Kommune. Målet er, at alle elever i 4. til 9. klassetrin i Faaborg Midtfyn Kommune skal på virksomhedsbesøg, så de unge mennesker derved får et indblik i mulige erhvervsvalg. Som en del af matematikundervisningen skal der laves nogle virkelighedsnære ”cases” – så eleverer kan se hvad matematikken kan bruges til i den virkelige verden. Hele formålet med projektet er et stærkere samarbejdet mellem folkeskolerne og erhvervslivet – og det vil vi meget gerne støtte op om!

Udover at vi allerede har haft nogle hold fra folkeskolen på besøg ifm. ”Erhvervsrygsækken”, har vi også haft en EUX-elev i praktik som klejnsmed. EUX-uddannelsen er en erhvervsfaglige studentereksamen kombineret med en erhvervsuddannelse – som er en rigtig god kombination! Det var en særdeles god oplevelse at have Emil i praktik i kompagniet i slutningen af året, så vi håber at Emil vil i lære som rustfast klejnsmed – ved KAMI!

Succesvirksomhed i 2020

I 2020 er vi blevet kåret som succesvirksomhed – tak for det!

Denne pris er vi blevet tildelt af Spar Nord og BDO da vi som SMVér har bidraget til positiv udvikling i dansk økonomi som helhed! I linje med socialt ansvar sætter vi pris på at hjælpe – lokalt som nationalt – og vi vil gerne være med til at skabe udvikling rundt omkring virksomheden, da det efter vores bedste overbevisning er nødvendigt.

Audit – ISO 3834-2 samt EN 1090

I efteråret 2020 har vi haft audit efter standarden 3834-2. Her er vores produktion – med fokus på den svejsetekniske del – blevet gennemgået. Det var endnu engang en god audit, og vi har nu papirer på at alt er efter standarden.

Udover denne audit er COTECH blevet EN 1090 auditeret – så vi fremover også kan dimensionere og projektere efter denne standard. Det er oprindeligt en standard der er afstedkommet af byggeriet – men vi kan se at standarden vinder mere og mere indpas – også i industrien.

Apropos har vi i løbet af 2020 set en stigning i projekter relateret til EN 1090, så vi arbejder ufortrødent videre med at optimere forretningen således at vi kan levere efter kundernes ønsker – altså som en ren produktionsopgave – eller en kombinationsopgave hvor vi varetager både konstruktions- og beregningsdelen – og derudover varetager produktionen.

Primo 2021 er vi klar på telefon, mail og Teams

Grundet verdens gang er vi knap så åbne som vi tidligere har været, men tag endeligt fat i os hvis du skal have udført mekanisk konstruktion / beregning – eller stålproduktion. Besøg gerne vores hjemmeside for at se hvad vi specifikt tilbyder – eller giv os et ring – vi er klar til at hjælpe dig videre med din næste opgave!

Vi ser frem til et rigtigt godt forår – med lys og varme – og forhåbentligt lidt mere åbenhed – generelt!

Med venlig hilsen

KAMI & COTECH

Måske er du også interesseret i…