Vælg en side

Certificeringer

Omfatter kvalitet, arbejdsmiljø, sikkerhed og miljø, hvor KAMI har fokus på alle disse områder.

Kerneområder

E

Engineering og projektafvikling

Vi tilbyder konstruktion, FEM-beregning og CE-mærkning.

E

Produktion i rustfrit stål og aluminium

Vi tilbyder delprocesser eller færdige konstruktioner.

E

Produktion i sort stål og højstyrkestål

Vi leverer alt indenfor plade-, svejse- og maskinarbejde.

Quality, health, safety, environment

 • Kvalitet hos KAMI indebærer at vores leverance lever op til dine forventninger!
 • Et godt arbejdsmiljø er altafgørende for at vi overholder det vi lover!
 • Sikkerheden ved os skal have en høj standard – og det har den!
 • Vi værner om miljøet – og vi dokumenterer det via vores Miljøredegørelse!

Certificeringer og diplomer

Se alle KAMIs certificeringer og diplomer herunder, klik på de enkelte links for at læse mere.

Kvalitetsledelsessystem

Dokument

FPC (Factory Production Control) CE-mærkning af bygningsstål i sort stål og rustfrit stål

Dokument

Dimensionering, EUROCODES

Dokument

FPC (Factory Production Control) CE-mærkning af bygningsstål i aluminium

Dokument

Kvalitetssikring af svejsearbejde

Dokument

Fødevarestyrelsen

Link

Quality

Kvalitet hos KAMI indebærer at vores leverance lever op til dine forventninger!

KAMI er certificeret for at sikre dine kvalitetskrav

Vores certificeringer spænder fra kvalitetssikring af svejsearbejde til blandt andet offshore svejsning, til CE-mærkning af bygningsstål i sort stål, rustfrit stål og aluminium, og overordnet styres den generelle kvalitet via vores DS/EN ISO 9001:2015 kvalitetsledelsessystem.

Foruden at vi leverer til den almene industri og offshore- og bygningsindustrien, leverer vi også til en del firmaer indenfor fødevarebranchen, og derfor er vi naturligvis også godkendt af fødevarestyrelsen.

Health

Sikkerheden ved os skal have en høj standard – og det har den!

KAMI vil sikre et sundt og godt arbejdsmiljø, såvel fysisk som psykisk

Vi vægter dette højt da det er en forudsætning for vores medarbejderes trivsel, som vi anser som helt essentiel for at øge effektiviteten, blandt andet via et lavt sygefravær.

Sygefraværet

Vi måler og registrer sygefraværet – og det er lavt når det holdes op mod statistikker indenfor vores arbejdsområde!

Sundhedsfremmende foranstaltninger og hjælp til rygestop

I forbindelse med arbejdsmiljøet søger vi løbende at iværksætte sundhedsfremmende foranstaltninger. Eksempelvis har KAMI frugtordning, og en etableret sundhedssikring der giver medarbejderne adgang til forskellige behandlinger, såsom kiropraktor, fysioterapeut og zoneterapi.

Herudover sikrer ordningen ved lægehenvisning en hurtig adgang til speciallæge eller hospital. I forlængelse af sundhedssikringen hjælper vi eventuelle rygere til rygestop – kort sagt – vi værner om vores medarbejdere, da de er vores vigtigste aktiv!

Årligt DHL-løb og sociale sammenkomster

KAMI tilskynder til, at medarbejderne deltager i det årlige DHL-løb. Denne aktivitet vurderes ikke kun at forbedre medarbejdernes fysiske sundhed, men ses også som en trivselsfremmende aktivitet.

Udover DHL-løb er der fælles sociale sammenkomster, der afholdes for at sikre sammenhold på tværs af alle vores faggrupper.

Safety

Vi værner om miljøet – og vi dokumenterer det via vores Miljøredegørelse!

Sikkerheden hos KAMI vægtes højt

KAMI arbejder efter ”Think First – Act Safely – Safety First” princippet, og har naturligvis en sikkerhedsorganisation. Sikkerhedsgrupper er dagligt ansvarlige for miljøet, herunder korrekt indkøb i forhold til godkendte produkter / afledte sikkerhedsdatablade som KAMI ønsker at benytte.

Sikkerhedsudvalget overholder alle retningslinjer

I sikkerhedsgruppen deltager den dagligt personaleansvarlige samt øverst ansvarlige for driften i sikkerhedsudvalget. Vi overholder alle retningslinjer indenfor sikkerhedsområdet og arbejder sammen med Advidenz der er autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Flere af vores medarbejdere er uddannet i livreddende førstehjælp – så vi sikrer at vores medarbejdere er grundigt uddannede – også hvis uheldet udenfor vores arbejdsplads skulle ske!

Sikkerhedsudstyr

Det nødvendige sikkerhedsudstyr på arbejdspladsen og på montageopgaver er altid til stede, og KAMIs sikkerhedsorganisation sikrer, at det anvendes korrekt. Hvis uheldet skulle være ude, er der udarbejdet og indøvet en beredskabsplan, der løbende holdes ajour via træning.

KAMI arbejder målrettet med sikkerhedsområdet for at sikre:

 • Færre ulykker / arbejdsskader
 • Færre sygedage
 • Gladere – og mere motiverede medarbejdere
 • Øget produktivitet / øget konkurrenceevne
 • Større kundetilfredshed

Environment

Et godt arbejdsmiljø er altafgørende for at vi overholder det vi lover!

KAMI ønsker at værne om miljøet

Vi arbejder løbende med at minimere vores miljøaftryk, dokumentere det samt overholde den til dato gældende miljølovgivning.

Vi samarbejder med vores leverandører og kommunen

Ved KAMI gør vi hvad vi kan for at værne om miljøet! Vi er opmærksomme på FN´s 17 klimamål og i det daglige tænker vi meget over hvordan vi bedst muligt passer på vores omgivelser. Vi gør hvad vi kan for at minimerer transport til- og fra vores leverandører, og vi forholder os til brugen af kemikalier – for bare at nævne de oplagte indsatsområder! Historisk har vi indleveret en miljøredegørelse til det tidligere MiljøForum – i denne redegørelse der læner sig op af en ISO 14001 certificering har vi opgjort affald og forholdt os til vores klimaaftryk. 

Efter sammenlægningen af driftsselskaberne i løbet af 2021 er det besluttet at vi vil genoptage dette arbejde – upåagtet at Miljøforum Fyn desværre er blevet nedlagt. Vi vil i vid udstrækning agere som var vi ISO 14001 certificeret, og så ønsker vi en åben og ærlig kommunikation med kommunen og andre interessenter. I forbindelse med sammenlægningen af vores driftsselskaber på en fælles adresse har vi i øvrigt fået opdateret vores miljøgodkendelse ved kommunen.

Herunder ses uddrag af vores miljøpolitikker

 • Vi vil holde os ajour om miljøtiltag – og som minimum overholde relevant lovgivning og myndighedskrav
 • Vi vil sikre, at miljømyndigheden vægter KAMI højt grundet et seriøst miljøarbejde
 • Vi vil føre en åben og konstruktiv dialog med myndigheder, naboer og andre interessenter omkring virksomhedens miljøforhold

Udover miljø arbejder vi også med vores CSR-indsats. Vi støtter op om fleksjobsordningen og har praktikanter i vores administration – for bare at nævne et par af de områder hvor vi fokuserer på vores CSR-indsats!

Kontakt os gerne hvis du ønsker at høre mere om vores miljøarbejde – eller vores CSR-indsats!

Vi arbejder indenfor Industri, Offshore & Marine, og Bygningsstål

Vi leverer alt fra mindre svejste konstruktioner til store konstruktioner!
Vi leverer også små CNC bearbejdede emner – og intet er for småt!

Industri

 

 

Offshore & Marine

 

 

Bygningsstål