Vælg en side

Idéoplæg / udviklingsarbejde

KAMI kan modne idéoplæg og være din udviklingspartner

Vi kan fungere som effektiv sparring og være din udviklingspartner, lige fra du får ideen til den er gennemført med konstruktion og produktionsgrundlag, til den er fremstillet og klar til eventuel test og levering ved din kunde.

Udvikling og sparring

Du kan koble KAMI på dit udviklingsforløb, upåagtet hvor i et forløb du befinder dig. Vi kan springe ind der hvor du ønsker det, og om du lige har fået ideen eller du er kommet noget længere i processen gør ikke noget – vi hjælper dig der hvor det giver mening!

Vi har deltaget i mange projekter, indenfor mange brancher, så vi har kompetencerne til at give dig sparring på din ide eller dit projekt. KAMI har udført mange ingeniøropgaver til industrien eksempelvis indenfor fødevare og genvindingsindustrien, og foruden den almene industri udfører vi også opgaver til offshore- & marineindustrien. Alt i alt har vi bred knowhow der sikrer dig den rigtige sparring.

Produktionsoptimering

KAMI kan være med fra start og sikre at slutproduktet er produktionsoptimeret. Vi har adgang til produktionsfaciliteter, så vi er altid opmærksomme på om et produkt eller en ide kan optimeres for nemmest mulig fremstilling. Vi kender til de fleste teknologier indenfor metalfremstilling og kan derved rådgive dig om hvad der skal til for at slutresultatet bliver bedst – og billigst! Cost out er et fokusområde for os hele tiden – vi sikrer fokus på en løsning der er optimeret for produktionen med henblik på høj kvalitet, lav gennemløbstid og lave produktionsomkostninger.

Få konstrueret dit konceptoplæg, og hvis ønsket få det optimeret via FEM-beregninger

Udover sparring / skitseoplæg og produktionsoptimering kan vi fastlægge den endelige konstruktion. Via vores 3D CAD programmer kan vi modellere de tanker vi er kommet frem til. Dette visualiserer om alt er som det skal være, og giver input til et eventuelt videre forløb.

Hvis der giver mening kan vi gennemregne konstruktionen så eventuelle materialebesparelser identificeres. Via FEM-beregninger kan hot spots lokaliseres, og de korrekte styrkemæssige dimensioner kan fastlægges. Ved tungere konstruktioner – eller hvis der er krav om eventuelle beregninger, der efterviser at konstruktionen kan holde – kan vi udføre relevante beregninger ved hjælp af vores CAD program eller via håndberegninger. Vil du vide mere om hvad vi tilbyder indenfor konstruktion og FEM-beregninger finder du yderligere info her.

Galleri

Se nogle af vores billeder

Produktion og slutdokumentation

Efter en konstruktionsfase kan vi være med til at få din ide produceret. Vi kan udarbejde produktionsdokumentationen med fuldt tegningsgrundlag og skærefiler, og har adgang til produktion i rustfrit og aluminium, og sort stål og højstyrkestål. Så skal du have produceret kan vi også hjælpe dig med den del – hvis du ønsker det. Vi kan sagtens udføre ingeniøropgaver uden at vi skal ind over en produktionsfase, du vælger helt hvad der passer til dit koncept. Skal der laves nogle former for slutdokumentation er vi behjælpelige med det. Du vælger helt hvilken grad af involvering du ønsker – men vi kan være med fra A-Z – hvis du ønsker det!

CE-mærkning

Er det eksempelvis en maskine du skal have leveret kan vi hjælpe med at få denne CE-mærket. Alt i forbindelse med en CE-mærkning kan vi varetage, herunder udarbejdelse af risikovurdering og udarbejdelse af det tekniske dossier. Vil du læse mere om hvad vi tilbyder indenfor CE-mærkning finder du mere info her.

Du er meget velkommen til at kontakte os for at få en helt uforpligtende snak om hvad vi kan hjælpe dig med. Via vores ingeniørafdeling og vores adgang til produktionsfaciliteter kan vi være med fra start til slut – vi er med der hvor det giver mening og hvor vi kan bibringer værdi til din ide / dit projekt!

Vi tilbyder også ydelser som disse

Konstruktion og beregning

 

 

Visualisering