Vælg en side

KAMI kunst

En anden måde at lave forretningsplan på – KAMI kunst

KAMI kunst er produktet af et tre måneders samarbejde mellem billedkunstner Karsten Auerbach og KAMI.

KAMIs opgave til Karsten Auerbach var at skabe en platform for dialog og medindflydelse, hvor medarbejderne blev involveret i formuleringen af virksomhedens forretningsplan frem mod år 2010.

Processen

Billedkunstneren Karsten Auerbach påbegyndte dialogen ved at udstille sine egne billeder i alle virksomhedens lokaler og haller. Helt uplanlagt blev dette en anledning for medarbejderne til at invitere familie og venner til at se virksomheden indefra.

Siden satte Karsten sit atelier op i produktionshallen, for at male medarbejdernes dagligdag helt naturalistisk. Ved at stå på cementgulvet og arbejde ved siden af smedene åbnede han samtidig for spontane samtaler om, hvad projektet handlede om.
Karsten Auerbach fik en konsulent fra Dansk Metals Forbundshus i København til at komme og beskrive fremtidsscenarier for metalbranchen i Danmark. Imens malede Karsten på frokoststuens væg, de fremtidsbilleder, som blev beskrevet.
Karsten Auerbach interviewede direktør Claus E. Eskildsen for at male et overblik over den vision, som driver KAMI – og for at skabe metaforer, der klart kommunikerer visionen. Denne visuelle brainstorm var i flere uger udstillet bag direktørens skrivebord.
Karsten Auerbach visualiserede efterfølgende indholdet i de centrale samtaler mellem ledelse og medarbejdere – på store skitser, som blev malet på stedet – synligt for alle.

Formålet med KAMI kunst

Formålet med KAMI kunst var at motivere medarbejderne til at tage ejerskab for de værdier, handlinger og holdninger, der skal sikre virksomhedens fortsatte udvikling.  Derudover ønskede KAMI at styrke virksomhedens ry som en god og spændende arbejdsplads.

Resultatet

Oven på de naturalistiske malerier af den nuværende dagligdag malede Karsten Auerbach – som en konklusion – ”Fremtidens metalarbejdere”, med varme farver og dynamiske spartelstrøg.

De 14 malerier, hænger nu i produktionshallerne som et visuelt notat, der fastholder samtaler, aftaler, tanker og intentioner.
Flere af medarbejdernes forslag om blandt andet informationsgange og efteruddannelse er nu indføjet i virksomhedsplanen. Et af de første konkrete resultater af dialogen er indførelse af overskudsdeling.

Læs mere om KAMI

Produktionsfaciliteter i DK og US

 

 

CSR – Corporate Social Responsibility