KAMI har leveret spil til indtræk af fly

I samarbejde har vores engineering afdeling samt produktionsafdeling varetaget dette projekt. Vores leverandør af el- og hydraulikstyringer ønskede vores deltagelse i projektet, da vi kunne varetage den mekaniske konstruktion, udarbejde produktionsdokumentation, og producere- og få godkendt en prototype inklusive CE-mærkning.

Den el- og hydrauliktekniske del er specificeret af vores samarbejdspartner.

Projektstart var fremstilling af en prototype baseret på den oprindelige løsning fra slutkunden. Efter evaluering og produktmodning blev der efterfølgende fremstillet en opdateret prototype udelukkende baseret på en elektrisk løsning. Udover simplificering af styringsdelen blev alt fra brugervenlighed, design, enkel fremstilling, nem transport / logistik og minimal service og vedligehold gennemgået, for at vi i samarbejde kunne levere det optimale produkt. Et projekt hvor produktudvikling og ”Design for manufacturing” (DFM) disciplinen har været i højsædet!

Efter godkendelse af den endelige løsning, er spilunit leveret som en serieproduktion, der er CE-mærket. Selve spilunit’en benyttes til at trække fly ind i en hangar efter landing.

Konstruktion

 • KAMIs ingeniør- og produktionsafdeling har i fællesskab optimeret den oprindelige kravsspecifikation til stålkonstruktionen
 • Efterfølgende har det komplette produkt inklusive stålleverancen gennemgået en ”Design for manufacturing” (DFM) proces i samarbejde med styringsleverandøren for at optimere det komplette produkt
 • Der har været fokuseret på hurtig fremstilling og montage samt enkel test og håndtering af unit
 • Aspekter som enkel ibrugtagning / drift samt service er ligeledes gennemgået med styringsleverandøren
 • Efter gennemgang er den mekaniske konstruktion af spilunit’en dokumenteret
 • Der er udarbejdet komplet produktionsgrundlag
 • Slutteligt er al dokumentation vedrørende CE-mærkning udarbejdet

Produktion

 • KAMIs produktionsafsnit til fremstilling i sort stål har produceret spilunits
 • Processer er blandt andet skæring, valsning, CNC bearbejdning, svejsning samt montage
 • Levering og FAT-test af prototype
 • Modificering og implementering af rettelser på prototype
 • Efterfølgende levering af serieproduktion

Aflevering

 • Leverancen er leveret til vores kunde, og slutkunden er lokaliseret i Danmark
 • KAMI deltog i sluttest af den oprindelige prototype i samarbejde med relevante interessenter og modificerede derfra den mekaniske del, inden opstart af opdateret prototype
 • KAMI har leveret alt der vedrører den mekaniske del
 • Herunder har vi udarbejdet produktionsgrundlag og produceret ståldelene, udført montagen og varetaget CE-mærkningen

Vil du høre mere om dette projekt?

Så kontakt os gerne!

KAMI udfører alverdens projekter i rustfrit stål, aluminium, sort stål og højstyrkestål – til alverdens brancher.

Er du interesseret vil vi meget gerne byde ind med teknisk sparring på dit næste projekt. Vil du læse mere, og se billeder af nogle af de projekter vi har leveret til industrien finder du relevant info her. KAMI leverer også projekter til offshore & marine, vil du se mere om disse kan du se og læse meget mere om relevante projekter her.

Levering af delprocesser til metalindustrien er også en del af vores scope, så ønsker du at se hvad vi tilbyder, finder du info om vores processer her. Foruden produktion tilbyder vi engineering, herunder mekanisk konstruktion, udarbejdelse af produktionsgrundlag, FEM-beregninger og udarbejdelse af CE-mærkning. Ønsker du yderligere info om vores engineering kompetencer kan du læse mere om disse her.

Du er meget velkommen til at kontakt os – vi er klar til teknisk sparring, og til at svare på dine spørgsmål!