Vælg en side

Spil til indtræk af fly

KAMI har leveret spil til indtræk af fly

I samarbejde har vores engineering afdeling samt produktionsafdeling varetaget dette projekt. Vores leverandør af el- og hydraulikstyringer ønskede vores deltagelse i projektet, da vi kunne varetage den mekaniske konstruktion, udarbejde produktionsdokumentation, og producere- og få godkendt en prototype inklusive CE-mærkning.

Den el- og hydrauliktekniske del er specificeret af vores samarbejdspartner.

Projektstart var fremstilling af en prototype baseret på den oprindelige løsning fra slutkunden. Efter evaluering og produktmodning blev der efterfølgende fremstillet en opdateret prototype udelukkende baseret på en elektrisk løsning. Udover simplificering af styringsdelen blev alt fra brugervenlighed, design, enkel fremstilling, nem transport / logistik og minimal service og vedligehold gennemgået, for at vi i samarbejde kunne levere det optimale produkt. Et projekt hvor produktudvikling og ”Design for manufacturing” (DFM) disciplinen har været i højsædet!

Efter godkendelse af den endelige løsning, er spilunit leveret som en serieproduktion, der er CE-mærket. Selve spilunit’en benyttes til at trække fly ind i en hangar efter landing.

Konstruktion

 • KAMIs ingeniør- og produktionsafdeling har i fællesskab optimeret den oprindelige kravsspecifikation til stålkonstruktionen.
 • Efterfølgende har det komplette produkt inklusive stålleverancen gennemgået en ”Design for manufacturing” (DFM) proces i samarbejde med styringsleverandøren for at optimere det komplette produkt.
 • Der har været fokuseret på hurtig fremstilling og montage samt enkel test og håndtering af unit.
 • Aspekter som enkel ibrugtagning / drift samt service er ligeledes gennemgået med styringsleverandøren.
 • Efter gennemgang er den mekaniske konstruktion af spilunit’en dokumenteret.
 • Der er udarbejdet komplet produktionsgrundlag.
 • Slutteligt er al dokumentation vedrørende CE-mærkning udarbejdet.

Produktion

 • KAMIs produktionsafsnit til fremstilling i sort stål har produceret spilunits.
 • Processer er blandt andet skæring, valsning, CNC bearbejdning, svejsning samt montage.
 • Levering og FAT-test af prototype
 • Modificering og implementering af rettelser på prototype
 • Efterfølgende levering af serieproduktion.

Aflevering

 • Leverancen er leveret til vores kunde, og slutkunden er lokaliseret i Danmark.
 • KAMI deltog i sluttest af den oprindelige prototype i samarbejde med relevante interessenter og modificerede derfra den mekaniske del, inden opstart af opdateret prototype.
 • KAMI har leveret alt der vedrører den mekaniske del.
 • Herunder har vi udarbejdet produktionsgrundlag og produceret ståldelene, udført montagen og varetaget CE-mærkningen.

Vi arbejder indenfor Industri, Offshore & Marine, og Bygningsstål

Vi leverer alt fra mindre svejste konstruktioner til store konstruktioner!
Vi leverer også små CNC bearbejdede emner – og intet er for småt!

Engineering og projektafvikling

Vi tilbyder konstruktion, FEM-beregning og CE-mærkning

 

Produktion i rustfrit stål og aluminium

Vi tilbyder delprocesser eller færdige konstruktioner

 

Produktion i sort stål og højstyrkestål

Vi leverer alt indenfor plade-, svejse- og maskinarbejde

 

Vil du høre mere om dette projekt?

Er du meget velkommen til at kontakte os for uddybende info!

Vi udfører mange varierede projekter i rustfrit stål, aluminium samt sort stål og højstyrkestål – til alverdens forskellige brancher. En af vores forcer er at vi kan hjælpe dig med teknisk sparring når du skal have udført et projekt. De rigtige konstruktionsløsninger og afledt produktionsoptimering er en del af vores hverdag. Vil du have yderligere info om nogle af vores projektleverancer til industrien kan du finde mere information her. Foruden industriprojekter leverer KAMI også projekter til offshore & marine – mere info om vores leverancer til disse segmenter finder du her.

Udover projektleverancer leverer KAMI alverdens forskellige delprocesser til metalindustrien. Vil du se og læse mere om hvilke metalforarbejdende processer vi tilbyder, finder du info om disse her. Foruden produktion tilbyder KAMI også særskilte engineeringydelser, eksempelvis mekanisk konstruktion, produktionsdokumentation, FEM-beregninger samt dokumentation, eksempelvis CE-mærkning. Vil du vide meget mere om hvilke ingeniørydelser vi tilbyder kan du få et overblik her.

Du er altid velkommen til at kontakt os – vi er klar til at hjælpe dig med den rigtige løsning!

Kontakt os for at høre hvad vi kan gøre for dig