Vælg en side

KAMI & COTECH ønsker alle en rigtig god jul og et godt nytår!

KAMI & COTECH ønsker alle en rigtig god jul og et godt nytår!

Her i ugen op til juleferien vil vi benytte lejligheden til at ønske alle vores gode kunder og samarbejdspartnere, samt venner af huset en rigtig god jul og et godt nytår!

Som vanligt her hvor året går på hæld, og hvor julefreden er ved at sænke sig vil vi lige ridse året op i overskrifter, så vil du have en hurtig opdatering på ”året der gik”, så læs mere herunder.

Lidt nyt fra ”projektafdelingen”

Som skrevet sidste år – altså julen 2018 – håbede vi på flere projekter i det kommende år, altså leverancer hvor både vores konstruktions- & produktionskompetencer kom i spil. Det må siges at vi i det forgangne år også har haft godt gang i projekterne! På projektplan har vi leveret alt fra platforme i rustfrit og sort inklusive produktionsgrundlag og dokumenterede beregninger, til færdigmonterede køreklare maskiner – leveret med fuld dokumentation, reservedelslister og CE-mærkning. Vi håber det fortsætter i 2020!

… og lidt om vores konstruktionsafdeling / COTECH – og året der er gået

Foruden en masse spændende konstruktionsarbejde i Inventor, Solid Works og CREO har året også bragt vores know-how indenfor forskellige brancher vidt omkring. Udover mekanisk konstruktion / 3D inkl. produktionsgrundlag og beregninger, har vi i løbet af året brugt mere og mere krudt på ”salgsmateriale” (billeder og videoer). CE-mærkning og udarbejdelse af P&I diagrammer fylder også mere og mere – så generelt har vi i løbet af året haft mange spændende blandede opgaver! Beregningsmæssigt er vi begyndt at arbejde mere målrettet med EN 1998 (jordskælv / seismisk) så vi har udvidet paletten udover EN 1991- og 1993 som vi normalt beregner op imod.

… og specifikt noget om konstruktion via 3D scanning / Point cloud

Som noget nyt i konstruktionsregi blev året 2019 året hvor vi opbyggede erfaring med konstruktion ud fra Point-cloud / 3D scanninger. En ny og spændende teknologi hvor man føler man allerede har været på lokationen / fabrikken når konstruktøren til sidst endeligt oplever de omgivende faciliteter ”live” – ret interessant! Vi har haft flere projekter i løbet af året hvor metoden med 3D scanninger har været benyttet, så skal I have udført scanninger – eller konstrueret ud fra 3D-laserscanninger – ja så er vi klar til at varetage en sådanne opgave.

KAMI & COTECH – projektleverance, eller levering af delleverancer

Vi vil gerne levere dit næste projekt, men vi vil også rigtigt gerne levere bearbejdning eller smedearbejde som enkeltstående proces. Vi har masser af produktionsprocesser in-house så skal du have bukket, valset, skåret eller, bearbejdet eller svejst manuelt eller med robot – så prøv os – vi vil gøre alt hvad vi kan for at hjælpe dig godt videre med din ordre! Vil du vide mere om hvad vi kan – så tag endeligt kontakt – eller besøg www.kami.dk .

Vi udvikler hele tiden vores EN 1090 / FPC-system

Vores EN 1090 system er godt – og det bliver løbende bedre og bedre! Her i 2019 har vi også ”opgraderet” yderligere på systemet så skal du have leveret projekter – fx bygningsstål – eller andet hvor der er krav om EN 1090, så er vi klar! Husk i øvrigt at vi er certificerede til både at levere stålet – og i tillæg er vi certificerede til at udføre relevante beregninger.

Vi fik af DNV GL ros for vores ISO 9001 ledelsessystem

Vi opnåede faktisk hele 7 rosværdige tiltag under den årlige audit! Udover ros for vores ledelsesevaluering fik vi blandt andet også ros for en god orden og ryddelighed – og ærligt – det er vi faktisk stolte af! Vi skal altid kunne vise vores faciliteter frem hvor de fremstår ordentlige og præsentable – og vi gør det ofte – så du er hermed også inviteret forbi hvis du har lyst til at kigge ind!

Du er altid velkommen ved KAMI & COTECH!

Som altid er du velkommen ved KAMI og COTECH – vi vil med glæde vise vores faciliteter og kompetencer frem for dig! I samarbejde tilbyder KAMI & COTECH stålproduktion og engineering. Vi leverer pladebearbejdning, CNC bearbejdning, monatage og svejsning, manuelt som med robot. Vores konstruktionsafdeling leverer 3D konstruktion og FEM-beregninger, produktionsdokumentation og CE-mærkning. I produktionsregi kan vi levere enkeltstående processer – eller dit næste komplette projekt – du bestemmer. Vi er altid klar til at hjælpe dig, så tag endelige kontakt via telefonen, mail eller chat – KAMI & COTECH er klar til år 2020, og vi er klar til at løse din næste udfordring!

Hov! – sponsorater og gode gerninger …

Inden vi endeligt runder ”året der gik” af, vil vi lige nævne at vi udover at støtte de lokale upcoming håndboldhelte i år også har valgt at støtte Mødrehjælpens juleindsamling. Vi håber dermed at vi giver nogle børnefamilier mulighed for at holde en lidt bedre jul en umiddelbart forventet – det skal være dem vel undt!

SLUTTELIGT ØNSKES ALLE EN RIGTIG GOD JUL OG ET GODT NYTÅR – VI GLÆDER OS TIL 2020!

Med venlig hilsen

KAMI & COTECH

Måske er du også interesseret i…