Vælg en side

ISO 9001:2015 kvalitetsledelsessystem er blevet re-certificeret!

ISO 9001:2015 kvalitetsledelsessystem er blevet re-certificeret!

Mandag den 17. februar var DNV GL på audit ift. at auditere vores ISO 9001 system.

Selvom det ”kun” var en opfølgningsaudit blev systemet kigget grundigt igennem – som altid – men det til trods forløb alt lige som det skulle, så processen var dermed helt gnidningsfri.

Alt i alt en god dag og audit hvor både auditor og det samlede KAMI & COTECH var glade og tilfredse!

Rosværdige tiltag og forbedringsmuligheder – samt FNs 17 verdensmål!

Da dagen sluttede og vi fik feedback havde vi ingen afvigelser. Vi endte med 3 rosværdige tiltag, samt 2 forslag til forbedringer.

Det ene rosværdige tiltag var at vi under intern audit selv identificerer forbedringsområder – og det er vi jo lidt stolte af! Det er rart at vi via vores system- og gennemgang af kvalitetsledelsessystemet til stadighed formår at forbedre processerne i huset! De 2 andre rosværdige tiltag gik på at vi fik ros for en grundig risiko- og mulighedsanalyse – som vi hele tiden opdaterer, og dertil vedligeholder vi en liste en hvor vi samler op på kvalitetsforbedrende aktiviteter.

Udover selve auditten fik vi på dagen blandt andet talt om FNs 17 verdensmål som er meget oppe i tiden. Disse mål har vi efter audit valgt at kigge nærmere ind i, uden at vi dog planlægger at fordybe os i alle de 169 delmål!

Kig forbi og se hvad vi kan – eller se mere om os på vores hjemmeside

Som vores certificerende organ er du altid velkommen til at komme forbi og se hvad vi laver. Vi leverer de fleste opgaver indenfor smede- og maskinarbejde – og vi er leveringsdygtige i alt fra mindre CNC bearbejdede emner til store stålkonstruktioner – på prototypebasis, i enkeltstyks leverancer eller i form af serieproduktion. På underleverandørbasis leverer vi det meste i sort stål, rustfrit stål, aluminium og højstyrkestål. Udover produktion tilbyder vi via vores konstruktionsafdeling (COTECH ApS) designoplæg, 3D konstruktion, beregninger / FEM og dokumentation, samt salgsoplæg. KAMI og COTECH leverer alt fra små selvstændige opgaver til store projekter – i samarbejde eller hver for sig.

Hold dig gerne orienteret via vores nyhedside!

Hvis du vil vide mere om hvad der sker ved os, kan du løbende at følge vores nyheds– og facebookside. Til info er der et par spændende nyheder upcoming om nye kompetencer som vi tilbyder – stay tuned!

Vil du vide mere – så tag gerne kontakt – vi vil glæde os til at vise frem, og vi vil rigtigt gerne hjælpe dig med dine udfordringer!

Måske er du også interesseret i…