Vælg en side

KAMI deler viden om fordelene ved vores opdaterede certificering!

I en tidligere nyhed har vi skrevet at vi troede at vi var blandt de første der blev auditeret i den nye ISO 9001:2015 standard. Via DNV GL er det nu blevet bekræftet at vi var den femte virksomhed i Danmark der opnåede certificeringen – så vi har med rette kaldt os ”first mover”!

Efter vi opnåede certificeringen valgte DNV GL at bringe en historie om forløbet – den kan du læse her: www.dnvgl.dk/cases/kami-certificering-skaber-vaerdi-62887

Ifm. konvertering til den nye standard var KAMI den 2. marts 2017 blevet inviteret til at tale om vores erfaringer med denne. Det var DFK (Dansk Forening For Kvalitet – http://dfk.dk/) der havde spurgt om vi ville holde et indlæg.

Til arrangementet var der var 120 deltagere – som var udsolgt hus – og der var ovenikøbet folk på venteliste, så alt i alt et velbesøgt arrangement! Oplægget blev afholdt af KAMIs HQSE ansvarlige, og konferens tema var – meget sigende – “Erfaringer med den nye ISO 9001:2015”.

Specifikt fortalte vi om hvordan vi siden starten af 2016 har arbejdet med risikostyring – som er en del af det ”breaking news” der er i den nye standard. Vi arbejder nu med risikostyring på strategisk, taktisk og operationelt niveau. Vi har indarbejdet gode ledelsesværktøjer så vi har maksimeret indsatsen ift. kvalitetsniveauet på fremtidige leverancer. Alt dette fortalte vi om, og efterfølgende fik vi roser for oplægget – så afledt af det håber vi meget at tilhørerne fik noget med derfra!

… og nu tilbage til påstanden om at vi var blandt de første. Blandt tilhørerende var der en fra DNV GL, der fortalte at vi var nummer 5 til at opnå certificering efter den nye standard, så det skulle være ganske vist …

Tak for at have fået det bekræftet!

I forlængelse af ovenstående kan nævnes at vi den 4. april 2017 har den første opfølgningsaudit af den nye standard – og vi håber og forventer naturligvis at vi kommer igennem med bravur!

Mere om denne audit følger senere – så husk at tjekke vores nyhedssite!

Hvis du er interesseret I at høre mere om vores arbejde med kvalitetsstyring, og specifikt omkring risikostyring er du meget velkommen til at kontakte os! Vi arbejder dagligt med at sikre den korrekte kvalitet – hvad enten det er levering af et komplet projekt, levering af ingeniørydelser, eller leverancer i rustfrit, aluminium, sort stål eller højstyrkestål.

Måske er du også interesseret i…