QHSE omfatter kvalitet, arbejdsmiljø, sikkerhed og miljø, og KAMI har fokus på alle disse områder

 • Kvalitet hos KAMI indebærer at vores leverance lever op til dine forventninger!
 • Et godt arbejdsmiljø er altafgørende for at vi overholder det vi lover!
 • Sikkerheden ved os skal have en høj standard – og det har den!
 • Vi værner om miljøet – og vi dokumenterer det via vores Miljøredegørelse!

Læs mere om de enkelte områder af QHSE og KAMIs arbejde herunder

Quality

KAMI er certificeret for at sikre dine kvalitetskrav

Vores certificeringer spænder fra kvalitetssikring af svejsearbejde til blandt andet offshore svejsning, til CE-mærkning af bygningsstål i sort stål, rustfrit stål og aluminium, og overordnet styres den generelle kvalitet via vores DS/EN ISO 9001:2015 kvalitetsledelsessystem.

Foruden at vi leverer til den almene industri og offshore- og bygningsindustrien, leverer vi også til en del firmaer indenfor fødevarebranchen, og derfor er vi naturligvis også godkendt af fødevarestyrelsen.

Læs mere om de enkelte certificeringer og diplomer i undermenuerne her under QHSE

Environment

KAMI ønsker at værne om miljøet

Vi arbejder løbende med at minimere vores miljøaftryk, dokumentere det samt overholde den til dato gældende miljølovgivning.

MiljøForum Fyn

KAMI er medlem af MiljøForum Fyn, der er det Fynske erhvervslivs miljø- og CSR-netværk.

Med medlemskabet, og vores egen indsats, ønsker vi at styrke vores konkurrenceevne gennem en aktiv og systematisk miljø- og CSR-indsats. Via medlemskabet har vi forpligtet os til at udarbejde løbende miljøredegørelser.

Miljødiplom for Miljøredegørelse

I redegørelsen, der gennemgår en uvildig vurdering og godkendes hvert 2. år, kortlægger vi virksomhedens miljøforhold og opstiller mål for vores miljøarbejde. Således sikrer vi at løbende forbedringer og reduktion af virksomhedens klimaaftryk bliver en naturlig del af vores hverdag!

Det første miljødiplom for udarbejdelse og godkendt redegørelsen fik vi i 2014. Med aflæggelse af redegørelse og diplom ønsker vi at synliggøre vores ansvarlighed over for miljøet.

Herunder ses uddrag af vores miljøpolitikker

 • Vi vil holde os ajour om miljøtiltag – og som minimum overholde relevant lovgivning og myndighedskrav
 • Vi vil sikre, at miljømyndigheden vægter KAMI højt grundet et seriøst miljøarbejde
 • Vi vil føre en åben og konstruktiv dialog med myndigheder, naboer og andre interessenter omkring virksomhedens miljøforhold

Kontakt os gerne hvis du ønsker at høre mere om vores Miljøredegørelse, eller vores miljøarbejde generelt!

Health

KAMI vil sikre et sundt og godt arbejdsmiljø, såvel fysisk som psykisk

Vi vægter dette højt da det er en forudsætning for vores medarbejderes trivsel, som vi anser som helt essentiel for at øge effektiviteten, blandt andet via et lavt sygefravær.

Sygefraværet

Vi måler og registrer sygefraværet – og det er lavt når det holdes op mod statistikker indenfor vores arbejdsområde!

Sundhedsfremmende foranstaltninger og hjælp til rygestop

I forbindelse med arbejdsmiljøet søger vi løbende at iværksætte sundhedsfremmende foranstaltninger. Eksempelvis har KAMI frugtordning, og en etableret sundhedssikring der giver medarbejderne adgang til forskellige behandlinger, såsom kiropraktor, fysioterapeut og zoneterapi. Herudover sikrer ordningen ved lægehenvisning en hurtig adgang til speciallæge eller hospital. I forlængelse af sundhedssikringen hjælper vi eventuelle rygere til rygestop – kort sagt – vi værner om vores medarbejdere, da de er vores vigtigste aktiv!

Hjælp til rygestop

I forlængelse af sundhedssikringen hjælper vi eventuelle rygere til rygestop – kort sagt – vi værner om vores medarbejdere, da de er vores vigtigste aktiv!

Årligt DHL-løb og sociale sammenkomster

KAMI tilskynder til, at medarbejderne deltager i det årlige DHL-løb. Denne aktivitet vurderes ikke kun at forbedre medarbejdernes fysiske sundhed, men ses også som en trivselsfremmende aktivitet.

Udover DHL-løb er der fælles sociale sammenkomster, der afholdes for at sikre sammenhold på tværs af alle vores faggrupper.

Safety

Sikkerheden hos KAMI vægtes højt

KAMI arbejder efter ”Think First – Act Safely – Safety First” princippet, og har to sikkerhedsgrupper – en for hver afdeling. De to sikkerhedsgrupper er dagligt ansvarlige for miljøet, herunder korrekt indkøb i forhold til godkendte produkter / afledte sikkerhedsdatablade som KAMI ønsker at benytte.

Sikkerhedsudvalget overholder alle retningslinjer

Foruden sikkerhedsgrupperne deltager den dagligt personaleansvarlige samt øverst ansvarlige for driften i sikkerhedsudvalget. Vi overholder alle retningslinjer indenfor sikkerhedsområdet og arbejder sammen med Advidenz der er autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Flere af vores medarbejdere er uddannet i livreddende førstehjælp – så vi sikrer at vores medarbejdere er grundigt uddannede – også hvis uheldet udenfor vores arbejdsplads skulle ske!

Sikkerhedsudstyr

Det nødvendige sikkerhedsudstyr på arbejdspladsen og på montageopgaver er altid til stede, og KAMIs sikkerhedsorganisation sikrer, at det anvendes korrekt. Hvis uheldet skulle være ude, er der udarbejdet og indøvet en beredskabsplan, der løbende holdes ajour via træning.

KAMI arbejder målrettet med sikkerhedsområdet for at sikre:

 • Færre ulykker / arbejdsskader
 • Færre sygedage
 • Gladere – og mere motiverede medarbejdere
 • Øget produktivitet / øget konkurrenceevne
 • Større kundetilfredshed