Sikkerheden hos KAMI vægtes højt

KAMI arbejder efter ”Think First – Act Safely – Safety First” princippet, og har to sikkerhedsgrupper, en gruppe for vores aluminium og rustfrit afdeling og en for vores afdeling for sort og højstyrkestål. De to sikkerhedsgrupper er dagligt ansvarlige for miljøet, herunder korrekt indkøb i forhold til godkendte produkter / afledte sikkerhedsdatablade som KAMI ønsker at benytte.

Sikkerhedsudvalget overholder alle retningslinjer

Foruden sikkerhedsgrupperne deltager den dagligt personaleansvarlige samt øverst ansvarlige for driften i sikkerhedsudvalget. Vi overholder alle retningslinjer indenfor sikkerhedsområdet og arbejder sammen med Advidenz der er autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Flere af vores medarbejdere er uddannet i livreddende førstehjælp – så vi sikrer at vores medarbejdere er grundigt uddannede – også hvis uheldet udenfor vores arbejdsplads skulle ske!

Sikkerhedsudstyr

Det nødvendige sikkerhedsudstyr på arbejdspladsen og på montageopgaver er altid til stede, og KAMIs sikkerhedsorganisation sikrer, at det anvendes korrekt. Hvis uheldet skulle være ude, er der udarbejdet og indøvet en beredskabsplan, der løbende holdes ajour via træning.

KAMI arbejder målrettet med sikkerhedsområdet for at sikre:

  • Færre ulykker / arbejdsskader
  • Færre sygedage
  • Gladere – og mere motiverede medarbejdere
  • Øget produktivitet / øget konkurrenceevne
  • Større kundetilfredshed