KAMI vil sikre et sundt og godt arbejdsmiljø, såvel fysisk som psykisk

Vi vægter dette højt da det er en forudsætning for vores medarbejderes trivsel, som vi anser som helt essentiel for at øge effektiviteten, blandt andet via et lavt sygefravær.

Sygefraværet

Vi måler og registrer sygefraværet – og det er lavt når det holdes op mod statistikker indenfor vores arbejdsområde!

Sundhedsfremmende foranstaltninger

I forbindelse med arbejdsmiljøet søger vi løbende at iværksætte sundhedsfremmende foranstaltninger. Eksempelvis har KAMI frugtordning, så alle medarbejdere har adgang til frugt dagligt. Udover frugtordning er der etableret en sundhedssikring der giver medarbejderne adgang til forskellige behandlinger, såsom kiropraktor, fysioterapeut og zoneterapi. Herudover sikrer ordningen ved lægehenvisning en hurtig adgang til speciallæge eller hospital.

Hjælp til rygestop

I forlængelse af sundhedssikringen hjælper vi eventuelle rygere til rygestop – kort sagt – vi værner om vores medarbejdere, da de er vores vigtigste aktiv!

Årligt DHL-løb og sociale sammenkomster

KAMI tilskynder til, at medarbejderne deltager i det årlige DHL-løb. Denne aktivitet vurderes ikke kun at forbedre medarbejdernes fysiske sundhed, men ses også som en trivselsfremmende aktivitet.

Udover DHL-løb er der fælles sociale sammenkomster, for eksempel klatrepark, gokart og fællesspisning i kantinen. Disse arrangementer afholdes for at sikre sammenhold på tværs af alle vores faggrupper.