KAMI ønsker at værne om miljøet

Vi arbejder løbende med at minimere vores miljøaftryk, dokumentere det samt overholde den til dato gældende miljølovgivning.

MiljøForum Fyn

KAMI er medlem af MiljøForum Fyn, der er det Fynske erhvervslivs miljø- og CSR-netværk.

Med medlemskabet, og vores egen indsats, ønsker vi at styrke vores konkurrenceevne gennem en aktiv og systematisk miljø- og CSR-indsats.

Via medlemskabet har vi forpligtet os til at udarbejde løbende miljøredegørelser.

Miljødiplom i 2014 og 2016

I redegørelsen, der gennemgår en uvildig vurdering og godkendes hvert 2. år, kortlægger vi virksomhedens miljøforhold og opstiller mål for vores miljøarbejde. Således sikrer vi at løbende forbedringer og reduktion af virksomhedens klimaaftryk bliver en naturlig del af vores hverdag!

Det første miljødiplom for udarbejdelse og godkendt redegørelsen fik vi i 2014, og efterfølgende har vi fået diplom i 2016. Med diplomerne ønsker vi at synliggøre vores ansvarlighed over for miljøet.

Bestyrelsesarbejde

For at understrege vores engagement på miljø- og CSR området har KAMI valgt aktivt at gå ind i MiljøForum Fyns industriafdelings bestyrelse. Dette valg har vi truffet, da vi ønsker at medvirke til at præge den fremtidige strategi i MiljøForum Fyn til gavn for alle netværkets medlemmer.

Foruden bestyrelsesarbejdet deltager vi i netværksarrangementer, ERFA-grupper, workshops og kurser og via disse sikrer vi sparring med andre medlemmer af MiljøForum Fyn samt at vi altid er opdateret på de nyeste miljøkrav.

Herunder ses uddrag af vores miljøpolitikker:

  • Vi vil holde os ajour om miljøtiltag – og som minimum overholde relevant lovgivning og myndighedskrav
  • Vi vil sikre, at miljømyndigheden vægter KAMI højt grundet et seriøst miljøarbejde
  • Vi vil føre en åben og konstruktiv dialog med myndigheder, naboer og andre interessenter omkring virksomhedens miljøforhold
  • Vi vil arbejde målrettet med samfundsansvar (CSR)

Ønsker du at læse redegørelsen i sin fulde længde kan denne fremsendes – så kontakt os hvis du ønsker et eksemplar.