Reduktion af lageromkostninger, nedbringelse af produktionsomkostningerne og forøgelse af leveringssikkerheden

… via KAMIs sourcing- og lagerkoncept!

Vi kan reducere dine lageromkostninger og øge din leveringssikkerhed ved at være dit eksterne lager – og i tillæg kan vi reducere produktionsomkostningerne via sourcing!

KAMI kan tilbyde at lagerføre dine produkter / produktioner ud fra en given specialaftale / rammeaftale. Du kan dermed nedbringe dine lageromkostninger – vi kalder det ”Leverandørstyret lager”. Flere af vores kunder benytter allerede konceptet hvor vi producerer til lager, og dermed sikrer just-in-time levering!
Udover at være dit lagerhotel kan vi ydermere nedbringe dine produktionsomkostninger ved hjælp af vores sourcing partner.

Læs meget mere om mulighederne for at reducere dine omkostninger herunder!

Sourcing

Skal du have sourcet dele af din produktion eller den komplette produktion, kan KAMI hjælpe

Vi kan vi sikre dig det helt rigtige prisniveau i forhold til produktionen – som kan varetages lokalt ved os eller via vores sourcing partner. Vi vurderer altid om dokumentationen og leveringstiden muliggør lavtlønsproduktion – det er din garanti for konkurrencedygtige priser!

Mulig prototypefremstilling ved KAMI – fokus på cost out

Fordelen ved vores set-up er, at vi altid kan lave prototypefremstilling i Danmark, og derfra sikre den helt rigtige kvalitet – herunder også den kvalitet som ofte er svær at dokumentere på tegningerne.

Udover kvaliteten har vi fokus på cost out – vi gennemgår tegninger og specifikationer og kommer med forbedringsforslag hvis der er noget der kan gøres hurtigere og billigere. Herved sikrer vi dig et konkurrencedygtigt produkt med reduceret gennemløbstid til følge.

Opdatering af dokumentationen – og efterfølgende sourcing

Via vores egen ingeniørafdeling kan vi sikre at dokumentationen er forberedt til sourcing, herved minimeres eventuelle potentielle fejl. Vi kan gennemgå tegninger og dermed sikre de rigtige tolerancer – så der er maksimalt fokus på tidsforbrug under produktionen.

Vores sourcing partner har, som KAMI, erfaring med rustfri produktion og konstruktioner i aluminium og sort stålVia vores sourcing partner har vi et stort netværk, der kan varetage de fleste metalprocesser – fra pladebearbejdning, herunder laser- og plasmaskæring, klippe-, bukke- og valseopgaver, til opsvejsning af emner, CNC bearbejdning samt overfladebehandling.

Når det kommer til overfladebehandling kan vi hjælpe med galvanisering, vådlakering og pulverlakering. Alt i alt kan KAMI være din totalleverandør når det gælder lavtlønsproduktion – med alle de fordele det giver dig som kunde!

KAMI kan styre sourcingprocessen – fra start til slut

Vi kan starte din sourcing fra bunden, eller komme med alternative tilbud til det du allerede får produceret. Hvis du ønsker det kan vi styre dine nuværende leverandører, så du frigiver tid til dine kernekompetencer.

Kører du sourcing via KAMI, sikrer du en ”single-point of contact”. Vi snakker dansk og kan let sætte os ind i dine problemstillinger. Kort sagt kan vi varetage det hele – vi kalder det ”intelligent og problemfri sourcing”!

Leverandørstyret lager

KAMI sikrer variable omkostninger frem for faste – og sikrer hurtig levering!

En løsning hvor KAMI lagerfører dine produkter frigiver produktions- og administrativ tid, og sikrer dig at dine faste omkostninger konverteres til variable omkostninger.

Er der ændringer implementerer vi dem i produkterne, og vi kan varetage opdatering af tegninger. Udover almindeligt tegningsarbejde kan vi også lave andre former for engineering, eksempelvis kan vi undersøge for potentielle vægtreduktionen via FEM-beregninger – som kan medføre en lavere produktionspris.

Har vi dine produkter på lager vil gennemløbstiden være reduceret til transporttiden – så vi kan sikre dig just-in-time levering!

Via egne in-house kompetencer sikrer vi dig den optimale pris, fleksibilitet og hurtig reaktion. Vi ved at leveringstiden ofte er kritisk for dig som kunde – det kan vi afhjælpe med vores lagerkoncept – også på produktioner med længere gennemløbstid!

Vores set-up sikrer dig at dit produkt er konkurrencedygtigt, og samtidig sikre vi dig rettidig levering!

Produktionsoptimering ved KAMI sikrer dig skarpe priser!

KAMI kan hjælpe dig med den nødvendige produktionsoptimering og afledte effektivitet – med kostreduktion og konkurrencedygtige priser til følge. Vi fokuserer dagligt på cost out så du sikres den bedste løsning i forhold til pris, kvalitet og gennemløbstid. På KAMI kan vi tilbyde dig en totalleverance, hvor vi er med helt fra den indledende fase til produktet er leveret hos din slutkunde.

Hvor meget du ønsker KAMI skal medvirke i, er naturligvis helt op til dig!

Ved at lade KAMI overtage din produktion, eller dele af den samt lagringen, sikrer du fokus på dine kernekompetencer, og frigiver dermed tid til de mest nødvendige opgaver!

Fokus på igangværende produktioner – og fremtidige – vi kan hvis ønsket være din konstruktionsafdeling!

Udover at tilbyde lagerfaciliteter og produkt- og produktionsoptimering på dit produkt, kan vi også bistå med fremtidige konstruktioner. Vi kan samarbejde med din nuværende konstruktionsafdeling, eller vi kan simpelthen være den eksterne konstruktionsafdeling. I forhold til konstruktion kan vi hjælpe med:

  • Ideudveksling og teknisk sparring
  • Produkt- og produktionsoptimering – med fokus på kostoptimering / cost out
  • 3D modellering, og fremstilling af produktionsgrundlag i 2D
  • Udarbejdelse af teknisk dokumentation – eksempelvis kvalitetsdokumentation med produktionsrækkefølge og opmærksomhedspunkter ved fremstilling
  • Udarbejdelse af kvalitetsdokumentation i form af Welders Log samt overfladebehandlingsspecifikationer
  • Oplæg og fremstilling af svejsefiksturer – til både manuel svejs og robotsvejsning
  • Oplæg samt fremstilling af montagefiksturer, for effektiv og tidsbesparende montage

Kontakt os for at høre om mulighederne for lagerstyring og sourcing

Der er altid en medarbejder hos KAMI, der kan hjælpe dig med dine spørgsmål. Vores mål er at sikre dig et absolut højt serviceniveau – til gavn for dig og dine kunder!

Med KAMI som single-point-of-contact kan du trygt overlade din produktion, produktionsoptimering, oplagring og sourcing til os! Du er velkomne til at kontakte os for en uforpligtende snak om hvad vi kan tilbyde når det kommer til lagerstyring og sourcing!