KAMI kan være din totalleverandør og hjælpe med lagerstyringen, så du minimerer dine lagerbindinger

KAMI vil gerne lagerføre dine produkter / produktioner ud fra en given specialaftale / rammeaftale. Vi kalder det ”Leverandørstyret lager”. Vi har flere kunder hvor vi allerede producerer til lager, så vi sikrer den ønskede hurtige levering!

Via egne in-house kompetencer sikrer vi dig den optimale pris, fleksibilitet og hurtige reaktion. Vi ved at leveringstiden ofte er kritisk for dig som kunde – det kan vi afhjælpe med vores lagerkoncept!

Produktionsoptimering ved KAMI sikrer dig skarpe priser!

KAMI kan hjælpe dig med den nødvendige produktionsoptimering og afledte effektivitet – med kostreduktion og konkurrencedygtige priser til følge!

På KAMI kan vi tilbyde dig en totalleverance, hvor vi er med helt fra den indledende fase til produktet er leveret hos din slutkunde. Hvor meget du ønsker KAMI skal medvirke, er naturligvis helt op til dig!

Ved at lade KAMI overtage din produktion, eller dele af den, sikrer du fokus på dine kernekompetencer, og frigiver dermed tid til de mest nødvendige opgaver!

KAMI sikrer variable omkostninger frem for faste!

Udover at en løsning hvor KAMI lagerfører for dig frigiver produktions- og administrativ tid, sikrer den at jeres faste omkostninger bliver konverteret til variable omkostninger.

Er der løbende ændringer implementerer vi dem i produkterne, og vi kan varetage opdatering af tegninger. Foruden almindeligt tegningsarbejde kan vi lave andre former for engineering, eksempelvis kostoptimering / vægtreduktion via FEM-beregninger.

Alt i alt gør KAMI det nemt for dig at sikre, at dit produkt er konkurrencedygtigt og samtidig sikrer vi, at dokumentationen altid er opdateret!

Fokus på igangværende produktioner – og fremtidige – vi kan hvis ønsket være din konstruktionsafdeling!

Udover produkt- og produktionsoptimering på det enkelte produkt eller den enkelte produktion, kan vi også bistå med fremtidige konstruktioner. Vi kan samarbejde med din nuværende konstruktionsafdeling, eller vi kan simpelthen være den eksterne konstruktionsafdeling. I konstruktionsøjemed kan vi hjælpe med:

  • Ideudveksling og teknisk sparring
  • Produkt- og produktionsoptimering – med fokus på kostoptimering!
  • 3D modellering, og fremstilling af produktionsgrundlag i 2D
  • Udarbejdelse af teknisk dokumentation – eksempelvis kvalitetsdokumentation med produktionsrækkefølge og opmærksomhedspunkter ved fremstilling
  • Udarbejdelse af kvalitetsdokumentation i form af Welders Log samt overfladebehandlingsspecifikationer
  • Oplæg og fremstilling af svejsefiksturer – til både manuel svejs og robotsvejsning
  • Oplæg samt fremstilling af montagefiksturer, for effektiv og tidsbesparende montage

Kontakt os for at høre om mulighederne for lagerstyring

Der er altid en medarbejder hos KAMI, der kan hjælpe dig med dine spørgsmål. Vores mål er at sikre dig et absolut højt serviceniveau – til gavn for dig og dine kunder!

Med KAMI som single-point-of-contact kan du trygt overlade din produktion, og produktionsoptimering, til os! Du er velkomne til at kontakte os for en uforpligtende snak om konceptet – og skal vi fremadrettet fremstille dine emner, sikrer vores certificeringer og afledte kvalitets set-up, at du får den ønskede kvalitet – til tiden!

Mere information om vores kvalitetsstyring og certificeringer finder du her.