KAMIs ingeniørselskab er certificeret til at beregne konstruktioner efter EN 1090

Vores ingeniørhus er auditeret og certificeret efter EN 1090-2, så beregninger og produktionsdokumentation udarbejdes blandt andet i henhold til EUROCODES.

Vi er certificeret op til udførelsesklasse 3 – også kaldet Execution Class 3 eller EXC3 / EX3.

Dokumentation af bygningsstålet i alle materialegrupper

Foruden at vi kan dokumentere bygningsstålet i alle materialegrupper, kan vi også producere leverancen.

Læs mere om dette under EN 1090-1 (LINK) og EN 1090-3 (LINK).

Hos KAMI kan du få den fulde leverance

Vi er i stand til at varetage din opgave, fra du kommer med skitsen til udstedelse af det endelige CE-mærke. Alle dele af leverancen kan udføres – eller dele af den samlede leverance – du bestemmer!