Her på siden viser vi et projekt hvor KAMI har været med fra start til slut

Vi har været med til at udarbejde kravspecifikationen efter kundens oplæg, og i samarbejde med en leverandør af el- og hydraulik er den endelige konstruktion samt specifikation klarlagt.

Al engineering er varetaget af COTECH, og efter test af maskinen er produktionsgrundlaget opdateret.

Slutteligt er maskinen endelige FAT-testet og leveret, inklusiv CE-mærkning.

Et udviklingsprojekt med alle facetter, som er blevet gennemført til kundens store tilfredshed.

Maskine til rydning af fredede arealer / skovbrug:

  • Udarbejdelse af kravspecifikation i samarbejde med kunden
  • Konstrueret efter afklaring af endeligt koncept med kunden
  • Teknisk sparring og samarbejde om el- og hydraulikleverance
  • Udarbejdelse af fuldt produktionsgrundlag
  • Produceret som prototype – efterfølgende testet og modificeret / opdateret
  • Afsluttende FAT-test
  • Levering af maskine inklusiv CE-mærkning